Events

Groups, retreats, trainings, festivals

 

 Eventi | Meditantra | Prem Shunyo & Veet Marco

  

OSHO Zazen

  • Saturday, 15 January 2022
  • Osho Risk - Braedstrup - Denmark

OSHO Meditation Training 2

  • Wednesday, 01 June 2022
  • Osho Miasto - Siena -Italy