Ritiro di Neo Vipassana


 

 


Dove

Villa Unspunnen - Wilderswil - Svizzera

Quando

17 - 24 Ottobre 2020
Basera +41 44 401 54 55